alt

ოპტიკური ინტერნეტი

ჩართე უსწრაფესი ოპტიკური ინტერნეტი თქვენ სახლში

  • სწრაფი კავშირი

    მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი 20მბ/წ-დან ინტერნეტთან დაკავშირებული თითქმის ნებისმიერი ამოცანისთვის.

  • სტაბილური

    ოპტიკურ ბოჭკოვან ხაზებზე, წყვეტები და ავარია ძალზე იშვიათია.

ტარიფები