საჰაერო ინტერნეტი

ჩართე საჰაერო ინტერნეტი მთელ სამცხე-ჯავახეთში

  • სწრაფი კავშირი

    იყავით კავშირზე ნებისმიერ ადგილზე

  • დიდი დაფარვის ზონა

    ჩვენი დაფარვის ზონა კვლავ ფართოვდება

ტარიფები